About

 • New Taipei City English Education Resource Center
  • Junior High Committee
   • Chairman:
    Jiang-Tsuei Junior High School
    Principal
    Yuexiu Guo
    • Assistant Chairman:
     Yonghe Junior High School
     Principal
     Yufeng Chen
     • Executive Assistant:
      Jiangcui Junior High School
      Director
      Cai Guangren
      • Administrative
       Planning
       Committee
      • Education
       Activity
       Committee
      • Counseling
       Visit
       Committee
      English-Centric Schools
  • Elementary School Committee
   • Chairman:
    Lujiang Elementary School
    Handsome Chen
    Principal
    • Assistant Chairman:
     Guangfu Elementary School
     Mingxian Chang
     Principal
     • Executive Director:
      Lujiang Elementary School
      Yvonne Li
      Director
      • Administrative
       Planning
       Committee
      • Counseling & Teacher
       Training
       Committee
      • Activity
       Promotion
       Committee
      • Curriculum
       Development
       Committee
      Bilingual Program Schools, English Wonderlands